Na vele opleidingen en cursussen kwam ik in 2013 uit bij Acceptance&Commitment Therapy.

Deze bewezen effectieve methode is voor mij de kapstok waar alles samenvalt van wat ik weet, ervaar en waar ik voor en achter sta. Het gedachtegoed en de werkwijze sluiten volledig aan bij wat ik al doe en waar ik voor sta. ACT zit me gegoten en daarom gebruik ik ACT als kapstok en leidraad in mijn werk en leven.

Daarnaast werk ik graag met de ZKM (ZelfKennismethode). De ZKM is een unieke, wetenschappelijk onderbouwde manier van begeleid zelfonderzoek, die mensen in staat stelt tot intensieve, systematische reflectie op leven en werk. Een zelfonderzoek met de ZKM maakt je drijfveren zichtbaar aan de hand van jouw unieke levensverhaal en je ervaringen daarin. Met de zelfkennis die je hiermee opdoet kun je veel beter bewuste keuzes maken die je op lange termijn verder helpen en de kwaliteit van je leven doen toenemen. Met de vaardigheden die je  met ACT leert kun je vervolgens vorm geven aan je leven op een betekenisvolle manier en leren omgaan met de beren op de weg die je onvermijdelijk ook tegenkomt.

ACT en ZKM vormen de basis methoden in mijn werk, ze vormen de basisstructuur in mijn denken en handelen als coach. Binnen die structuur gebruik ik ook kennis en vaardigheden uit de vele andere gereedschappen die ik geleerd heb in de loop van de tijd. Die zet ik in, afhankelijk van de hulpvraag en wat bij je past.

Om een opsomming te geven van ander gereedschap waar ik gebruik van maak en waarin ik geschoold ben:

 • Oplossingsgericht werken
 • Motiverende gespreksvoering
 • Stressmanagement met CSR-methode
 • Mindfulness
 • Voice Dialogue
 • Lichaamsgericht werken
 • Enneagram (gecertificeerd coach)
 • Transactionele analyse
 • Kernkwadranten
 • NLP
 • EMDR
 • Piet Weisfelt, de klank van liefde
 • Opstellen van je verlangen (Ruppert)
 • Master Special Educational Needs
 • Docentenopleiding Geschiedenis Educatiecve Faculteit Amsterdam