Coaching docenten

Docenten; wat een top-performers zijn jullie! Er wordt veel van jullie gevraagd. Ik zou  geen ander beroep kunnen verzinnen waarin een appèl wordt gedaan op zoveel verschillende skills als lesgeven in het onderwijs. Je moet continu alert zijn, tientallen beslissingen per minuut nemen en aan het einde van de dag is je werk nooit écht af. Zeker niet als je je vak en leerlingen serieus neemt. Dat alles zorgt ervoor dat je makkelijk kunt opbranden. Met je eigen tekortkomingen heeft dat niet veel te maken. Ja, oké, misschien ben je teveel betrokken, wil je het graag goed doen en ben je niet snel tevreden. Voor je het weet …

 • Word je moe wakker
 • Presteer je op je reserves
 • Heb je een korter lontje
 • Stapelt je werk zich op
 • Ervaar je spanning
 • Ontbreek het je aan tijd en mogelijkheid te reflecteren op je handelen
 • Wens je tijd en mogelijkheid om je (deskundigheid) te ontwikkelen

Herken je dit? Hoe zou het zijn als je in plaats daarvan:

 • Goed voor jezelf blijft zorgen, zodat je op hoog niveau kunt blijven presteren?
 • Plezier en voldoening blijft halen uit het prachtvak dat je uitoefent?
 • Je aandacht richt op zaken waar je invloed op hebt en accepteert wat je niet kunt veranderen?
 • Op een ontspannen plek kunt reflecteren op je functioneren?
 • Je kennis en handelingsrepertoire op zodanige manier uitbreidt dat deze direct toepasbaar zijn in de onderwijspraktijk?

In Coaching voor docenten gaan jij en ik effectief aan de slag met jouw ontwikkelpunten. Je krijgt een op maat gesneden traject waarin ik je concrete tools aanbied die je meteen kunt inzetten voor de klas en in je persoonlijk leven. Zo kom je in korte tijd mijlen verder.

 

Hoe ziet het coachingstraject voor docenten eruit?

 1. Eerst maken we vrijblijvend kennis en als er een klik is, bespreken we de punten waarin jij je wil ontwikkelen. Aan de hand van jouw specifieke vragen maak ik een op maat gesneden advies voor de begeleiding. Als je daar mee akkoord bent gaan we aan de slag. We werken bij mij op de praktijk of in mijn praktijk op wielen; de Coach Cabin en zo nodig kom ik naar jouw school. Als we met de Coach Cabin op pad gaan, staan we op een plek in de natuur die jij prettig vindt, zoals het bos, de heide, het strand, waterland. Daar werken we op een ontspannen en actieve manier aan jouw vragen, zodat je met inzichten en concrete handvatten naar huis gaat. Ik kan je goed helpen bij de volgende zaken:
 • Omgaan met stress
 • Ontdekken wat je blinde vlekken zijn en hoe je daar effectief mee omgaat
 • Bewust leren inzetten van je sterke kanten
 • Leren omgaan met piekeren en lastige gevoelens
 • Ontwikkelen van je begeleidingsvaardigheden zoals oplossingsgericht werken en motivationele gespreksvoering
 • Flexibel leren omgaan met onvermijdelijke zaken
 • Aandacht richten op wat je echt belangrijk vindt voor meer voldoening
 • Assertiever worden
 • Omgang met lastige collega’s/docenten/leerlingen
 1.  De intentie is dat wat je hebt geleerd in het coachingstraject onderdeel wordt van je handelen en dat je het met succes blijft toepassen in het dagelijks leven. Daarom bied ik na elk coachingstraject de mogelijkheid om via een strippenkaart losse coachingssessies te kunnen blijven inzetten van tijd tot tijd, waarmee de kwaliteit van de professionalisering gewaarborgd blijft. 

Doen wat werkt in de praktijk

In alle begeleiding staat de praktijk van alledag centraal. Ik vertaal wetenschappelijke inzichten en methoden die ik gebruik naar de concrete schoolpraktijk. Zodat je echt iets hebt aan wat je leert. Want ik weet vanuit mijn ervaring voor de klas als docent, mentor en leerlingbegeleider dat de omstandigheden waarvoor je wordt geplaatst voortdurend wijzigen. Dat maakt het soms moeilijk om gebruik te maken van wetenschappelijke kennis, want die houdt meestal geen rekening met de eis van het continu bijstellen van plannen en ideeën

De beroemde ontwikkelingspsycholoog Piaget zegt: ‘Intelligence is knowing what to do, when you don’t know what to do.’  Deze uitspraak is ook van toepassing op jou als docent. Je moet weten ‘hoe te handelen onder zich niet herhalende omstandigheden’. Docenten ontwikkelen zogenoemde tacit knowledge, verborgen kennis, op basis waarvan ze handelen. Als docent gebruik je je kennis op een creatieve en artistieke manier binnen de handelingsruimte die aanwezig is in een onderwijssituatie.

Om je kennis en handelingsrepertoire uit te breiden is het nodig te kunnen reflecteren op je handelen en je kennis op zodanige manier uit te breiden dat deze direct toe te passen is in de onderwijspraktijk. Er is altijd veel te weinig tijd voor handen, dus is het belangrijk dat de tijd die besteed wordt aan het ontwikkelen van jezelf als professional ook echt iets oplevert.

De methoden.

In de coachingstrajecten gebruik ik bewezen effectieve methodes, toegespitst op de praktijk van docenten. Ik heb goede ervaring in het werken met de methodieken vanuit de Positieve Psychologie, zoals oplossingsgericht werken, motivationele gespreksvoering en ACT (Acceptance and Commitment Therapy). ACT is een wetenschappelijk bewezen effectieve methode die mensen helpt om op een flexibele manier om te gaan met de obstakels die ze tegenkomen (acceptance), zodat ze kunnen blijven investeren in de dingen die ze echt belangrijk vinden (commitment). Daarnaast gebruik ik als ZKM-consultant de ZelfKennisMethode voor diepgaand zelfonderzoek, werk ik met Voice Dialogue en ben ik opgeleid in stressmanagement.

Waarom ben ik een geschikte coach voor docenten?

Ik heb mijn hele leven in het onderwijs gezeten. Eerst als leerling, daarna als student, vervolgens als docent geschiedenis, remedial teacher en leerlingbegeleidster in het voortgezet onderwijs. Na twintig jaar ervaring ken ik de praktijk, weet hoe het is om voor de klas te staan, wat er wel en niet haalbaar is, waar je tegenaan kan lopen in jezelf, met je collega’s of met je leerlingen.

De afgelopen vijftien jaar ben ik naast mijn werk op school opleidingen gaan volgen op het gebied van motivatie, drijfveren, positieve psychologie, narratieve psychologie, groepsdynamiek en stressmanagement. Ik heb altijd gekozen voor opleidingen waarin de wetenschappelijke inzichten praktisch vertaalbaar zijn naar de alledaagse praktijk. Ik doe alleen wat werkt.

Jij als docent beoefent een vak van onschatbare waarde. En bent van onschatbare waarde voor de ontwikkeling van kinderen. Je staat in geheugens gegrift. Bent een harde werker. Kakelt niet, maar legt eieren. Ik heb diep respect voor je. Ik draag daarom graag bij aan jouw ontwikkeling vanuit mijn expertise, gekoppeld aan de lespraktijk. Zodat je voldoening blijft halen uit het prachtvak wat je uitoefent, jezelf blijft ontwikkelen, tijd neemt voor jezelf en een steuntje in de rug krijgt. We werken op een plek waar je echt tot rust komt: buiten de in natuur. Ik kom graag met je in contact!