Kan ik de kosten voor het traject vergoed krijgen?

Ik vind het belangrijk dat de coachingstrajecten die ik aanbied voor iedereen toegankelijk zijn.

Vergoeding door zorgverzekering

Daarom heb ik de scholingen gevolgd waarmee ik lid kon worden van de VIV (Vereniging Integrale Vitaliteitkunde). Als je aanvullend verzekerd bent bij een van onderstaande verzekeraars kun je (gedeeltelijk) vergoeding krijgen voor het traject dat je volgt. Net wat je misschien nodig hebt om de stap te kunnen zetten naar de hulp die je nodig hebt.

Check je vergoeding en de hoogte van de vergoeding op je zorgpolis onder ‘alternatieve zorg’ of ‘overige psychische zorgverlening’. Deze zorgverzekeraars vergoeden ViV A-leden in 2019 sowieso:

  • CZ groepCZCZ DirectDelta LloydOhra. Het beleid alternatieve zorg en wijze van declareren voor 2018 van CZ vindt u
  • MenzisMenzis. Het algemene beleid zorginkoop voor 2017 van Menzis vindt u hier.
  • Achmea groepZilveren KruisAvéroFBTO, OZF, Pro Life en Agis. Zilveren kruis vergoedingen vindt u hier. De vergoedingswijzer van Avero Achmea vindt u hier.
  • ONVZ: ONVZwaaronder ook VvAA en PNOzorg. De vergoedingswijzer van ONVZ vindt u hier.

Vergoeding door werkgever

Steeds vaker vergoeden werkgevers de kosten voor behandelingen voor stress gerelateerde klachten of een deel van de kosten in het kader van de re-integratie van de al dan niet zieke werknemer. Iedere werkgever moet in het kader van re-integratie een plan van aanpak UWV opstellen en een traject gebaseerd op dit plan starten in de 6e ziekteweek (Wet Poortwachter). De begeleidingstrajecten kunnen in het plan van aanpak UWV worden opgenomen. Zodoende voldoet de werkgever aan zijn wettelijke verplichtingen. Indien er wordt gere-integreerd tijdens ziekte of bij disfunctioneren van een medewerker, is de werkgever bijna verplicht externe re-integratiebegeleiding in te schakelen. Dit komt voort uit zijn plicht om te zorgen voor ‘goed werkgeverschap’ in het kader van de PSA* (Psychosociale arbeidsbelasting). Het is als werknemer de moeite waard om te onderzoeken wat er geregeld en beschreven is binnen de organisatie waarvoor je werkzaam bent. Zo kun je je behoefte aan ondersteuning bespreekbaar maken met je leidinggevende, de vertrouwenspersoon of de afdeling HRM. 

Mogelijkheden vanuit je CAO

Een CAO is in veel gevallen een flink boekwerk, maar het opgeven van zoektermen brengt je al snel naar eventuele vergoedingsmogelijkheden. De hoogte van het individuele ontwikkelingsbudget hangt in veel gevallen af van de duur en omvang van je dienstverband.

Werkzaam als docent? In de CAO is een vergoeding geregeld van 500 euro per jaar

Werkzaam in een ziekenhuis? Dan heb je op basis van de CAO Ziekenhuizen eens in de 5 jaar recht op vergoeding van een loopbaantraject.